Wereldwijde product classificatie standaard voor de lifestyle industrie

Wereldwijde product classificatie standaard voor de lifestyle industrie

De Global Product Classificatie standaard (GPC) is een initiatief van GS1. Deze wereldwijde organisatie (bekend als uitgever van EAN codes) is gericht op het ontwerp en de invoering van standaarden op het gebied van elektronische communicatie tussen bedrijven. GS1 is ontstaan door het samengaan van de Amerikaanse Uniform Code Council, de Electronic Commerce Council of Canada en de Europese organisatie EAN International.

De Global Product Classification is een wereldwijd classificatiesysteem waarmee leveranciers en afnemers op een gestandaardiseerde en eenduidige wijze producten kunnen groeperen en classificeren. GPC is flexibel, eenvoudig aanpasbaar en bevat heldere en niet-dubbelzinnige definities. Met het classificatiesysteem kunnen verkopers en kopers producten wereldwijd op een eenduidige manier groeperen. Hiermee realiseren zij een effectieve datasynchronisatie om het zoeken, bekijken, vergelijken en valideren van producten mogelijk te maken. GPC wordt gebruikt in commerciële, logistieke en financiële toepassingen en maakt een onderdeel uit van GS1 Data Source.

GPC biedt de volgende voordelen:

  • Een universele taal voor het groeperen van producten.
  • Toepasbaar voor alle producten in de keten.
  • Een raamwerk voor content management.
  • Verbetert de kwaliteit van de productinformatie.
  • Wordt gebruikt voor sourcing, category management, inkoop etc.
  • Wordt gebruikt bij datasynchronisatie.
  • Voorkomt interpretatieverschillen in categorieën bij fabrikanten of leveranciers en in category managementactiviteiten bij afnemers.
  • Biedt de mogelijkheid om binnen GS1 Data Source de juiste aanbieders van een productgroep te vinden.
  • Biedt de mogelijkheid om wereldwijd op uniforme wijze statistieken te vervaardigen.

Structuur

De structuur van GPC bestaat uit een hiërarchie van vier lagen en is opgezet om alle producten en diensten in de wereld op hoofdniveau te ordenen. Deze vier lagen zijn (van hoog naar laag) ‘segment’, ‘familie’, ‘klasse’, en ‘brick’. De lagen ‘segment’, ‘familie’ en ‘klasse’ gebruikt u alleen om de gewenste ‘brick’ te vinden, deze worden niet gecommuniceerd.