Logo PIM GS1-SUITE Vierkant - versie 3 [WEB]
GS1-Integration-Partner
Play-Button

TASPAC INTRODUCEERT DE GS1 PIM SUITE

Met de GS1 PIM Suite van TASPAC software  kunnen merkeigenaren, distributeurs en webwinkels gestandaardiseerde productdata eenvoudig organiseren en uitwisselen met de GS1 datapools. Tevens is er een beheerfunctie voor EAN, GMN of GTIN productcodes. De inrichting en datastructuur van het pakket is volledig afgestemd op de productclassificatie van de gewenste GS1 datapool en is uitbreidbaar met additionele datasuits voor design, marketing en certificaatbeheer. LEES VERDER

DIRECT OPERATIONEEL ◼︎ VAST BEDRAG P/MAAND ◼︎ MEERTALIG ◼︎ NEDERLANDS PRODUCT ◼︎ SUPPORT DESK ◼︎ VEILIG

GS1 is een wereldwijde organisatie gericht op het ontwerp en de invoering van standaarden op het gebied van elektronische communicatie tussen bedrijven. GS1 is ontstaan door het samengaan van de Amerikaanse Uniform Code Council, de Electronic Commerce Council of Canada en de Europese organisatie EAN International. (wikipedia).

GS1 is vooral bekend om het beheren en uitgeven van EAN-codes (European Article Number). Dit is een internationaal systeem om artikelnummers om te zetten naar een streepjescode. Met behulp van de EAN-code en streepjescodes kunnen bijvoorbeeld kassahandelingen en de voorraadadministratie worden geautomatiseerd. Een variant op de EAN is de GMN-code (Global Model Number).

Daarnaast beheert GS1 de GPC-standaarden (Global Product Classification). Dit is een gestandaardiseerde productindeling die het mogelijk maakt om uitwisseling van productgegevens tussen ketenpartners eenvoudiger te maken.

Productinformatie is het definiëren van je product aan de hand van eigenschappen (properties EN). In grote lijnen maken we onderscheid in tastbare (kleur, materiaal, gewicht, afmeting, etc. ) en niet-tastbare (prijs, kwaliteit, vormgeving, merknaam, propositie, etc) eigenschappen. Iedere eigenschap wordt gedefinieerd in een attribuut. Een attribuut kan een vaste waarde hebben (bijvoorbeeld materiaal kan bestaan uit de vaste waarden katoen, leer, polyester, etc) of een variabele waarde (bijvoorbeeld commerciële beschrijving). Bij gestandaardiseerde productinformatie gaat het erom dat de attribuutbenamingen en attribuutwaarden overal hetzelfde zijn. Met andere woorden: dat databases dezelfde taal spreken met elkaar. Met de GPC-standaard van GS1 worden de producten op een hiërarchische wijze geclassificeerd aan de hand van families, segmenten, classes en bricks. Iedere brick heeft zijn eigen set van attributen en attribuutwaarden. Schematisch kan dit als volgt worden weergeven:

GS1-Structuur

Productinformatie is pas efficiënt als het gemakkelijk uitwisselbaar is tussen de ene en de andere partij in de keten. Als iedereen zijn eigen producteigenschappen anders benoemt, dient er voortdurend een vertaalslag plaats te vinden. In IT-land noemen we dit ‘mapping’.  Door productdata te standaardiseren ontstaat er één taal die door iedereen begrepen wordt en gemakkelijk deelbaar is. Eenduidige productdata is nodig voor een gezonde online business.

Twee veelgehoorde misverstanden zijn:

 1. Als aanbieder heb ik geen controle meer over mijn productinformatie
 2. Mijn producten zijn niet standaard
 3. Mijn retailers vragen er niet om

Misverstand 1: verlies van controle
Op basis van meegegeven autorisatieregels kan de productaanbieder tot op productniveau aangeven wie, welke productinformatie wanneer mag ontvangen. Zo kan de aanbieder bijvoorbeeld zelf bepalen dat bepaalde productinformatie door ‘iedereen’ mag worden gedownload, maar specifieke productinformatie tot op afnemersniveau gedefinieerd kan worden. Op deze manier kan voorkomen worden dat de aanbieder van productinformatie het voorraadrisico neemt zonder verplichtingen van de afnemer van de productinformatie.

Misverstand 2: standaardproducten
Ieder product is in feite uniek. Dit heeft niets te maken met het standaardiseren van producteigenschappen.

Misverstand 3: mijn retailers vragen er niet om
Natuurlijk is de vraag naar productinformatie afhankelijk welk type retailers je bediend. Retailers die enkel via fysieke winkels verkopen aan consumenten zullen wellicht minder uitgebreide productinformatie nodig hebben dan een webwinkel. Toch wordt ook voor fysieke winkels productinformatie steeds belangrijker. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de klanten zich eerst online oriënteert.

De Global Product Classification (GPC) is een wereldwijd classificatiesysteem waarmee leveranciers en afnemers op een gestandaardiseerde en eenduidige wijze producten kunnen groeperen en classificeren. GPC is flexibel, eenvoudig aanpasbaar en bevat heldere en niet-dubbelzinnige definities. Met het classificatiesysteem kunnen verkopers en kopers producten wereldwijd op een eenduidige manier groeperen. Hiermee realiseren zij een effectieve datasynchronisatie om het zoeken, bekijken, vergelijken en valideren van producten mogelijk te maken. GPC wordt gebruikt in commerciële, logistieke en financiële toepassingen en maakt een onderdeel uit van GS1 Data Source.

Twee keer per jaar vindt een publicatie van een nieuwe versie van GPC plaats. Er is regelmatig overleg met specialisten vanuit de hele wereld over het onderhoud en uitbreidingen. De structuur van het classificatiesysteem wordt in overleg met de gebruikers bepaald en er wordt adequaat gereageerd op de behoeften van het bedrijfsleven (voor publicatie en zoeken).

Classificeren is het ordenen van gegevens door deze in categorieën in te delen, gebaseerd op overeenkomstige en onderscheidende kenmerken. Daarbij zijn overeenkomsten belangrijker dan verschillen. Het resultaat is een classificatiesysteem, dat wordt vastgelegd in een classificatieschema, zoals de GS1 Global Product Classification (GPC).

GPC wordt gebruikt binnen het Global Data Synchronisation Netwerk (GDSN), het internationale netwerk waar GS1 Data Source (GS1 DAS) gebruik van maakt. Sinds 2002 biedt GPC wereldwijd een correcte en uniforme classificatie. Dat wil zeggen: een groepering van producten die in samenwerking met afnemers en leveranciers tot stand is gekomen. GPC is een internationale standaard en maakt onderdeel uit van het GS1 systeem. Op de site van GS1 staat een korte introductiefilm over deze GPC indeling.

 • Een universele taal voor het groeperen van producten.
 • Toepasbaar voor alle producten in de keten.
 • Een raamwerk voor content management.
 • Verbetert de kwaliteit van de productinformatie.
 • Biedt een uitgebreide zoekfunctie.
 • Wordt gebruikt voor sourcing, category management, inkoop etc.
 • Wordt gebruikt bij datasynchronisatie.
 • Voorkomt interpretatieverschillen in categorieën bij fabrikanten of leveranciers en in category managementactiviteiten bij afnemers.
 • Biedt de mogelijkheid om binnen GS1 Data Source de juiste aanbieders van een productgroep te vinden.
 • Biedt de mogelijkheid om wereldwijd op uniforme wijze statistieken te vervaardigen.

Omdat GPC (Global Product Classification) een wereldwijd classificatiesysteem is om gestandaardiseerd en eenduidige producten te groeperen. GPC wordt gebruikt voor commerciële, logistieke en financiële toepassingen, en is onderdeel van GS1 Data Source. GS1 is een onafhankelijke non-profit organisatie. Met de standaardisatie van GPC kun je er zeker van zijn dat je dezelfde datataal spreekt over de hele wereld waar jouw producten verkocht worden. Alle GS1 datapools zijn gebaseerd op GPC. Met GS1 datapools delen fabrikanten en groothandels eenvoudig actuele, volledige en éénduidige productinformatie met hun afnemers.

Een datapool is in feite één grote database die uit een inputzijde en een outputzijde bestaat. Aan de inputzijde leveren fabrikanten en merkeigenaren productinformatie aan. Aan outputzijde zijn het wederverkopers (retailers, webwinkels, marktplaatsen) die deze productinformatie automatisch dan wel handmatig ophalen en gebruiken om doorverkoop te realiseren.

De twee belangrijkste succesfactoren van een datapool zijn:

 1. Gestandaardiseerde productinformatie
 2. Autorisatie wie, welke productinformatie wanneer mag gebruiken

De PIM GS1 Suite van TASPAC is een gestandaardiseerde PIM-oplossing om GPC-data eenvoudig in te voeren, te beheren en te delen met datapools van GS1.

TASPAC ontwikkelt en implementeert sinds 2011 cloud based software en concludeerde dat de meeste kosten gemoeid zijn met het steeds opnieuw inrichten van het PIM-systeem (workshops, team sessies, training, etc). Daarnaast zijn consultants soms weken bezig om producteigenschappen telkens opnieuw te bedenken en in te richten.  Om productdata uitwisselbaar te maken wordt vervolgens veel tijd geïnvesteerd in mapping (vertaaltabel tussen twee datasystemen) en testing. Sinds 2019 heeft TASPAC een applicatie ontwikkeld die volledig is ingericht op basis van de Global Product Classification standaarden van GS1. Doordat beide datasystemen op elkaar zijn afgestemd kunnen bedrijven direct aan de slag. Omdat de TASPAC-applicaties uitsluitend in Nederland worden gehost, de hoogste veiligheidseisen worden nageleefd (ISO 27001 gecertificeerd) en Nederlandse support kent, resulteert dit voor opdrachtgevers in een uiterst efficiënte, veilige en betrouwbare PIM-oplossing tegen lage kosten per maand.

 1. Lage maandelijkse kosten door gestandaardiseerde structuur en werkwijze.
 2. Het inrichting van de PIM-applicatie kan substantieel (soms maanden) worden ingekort.
 3. Geen kosten voor datakoppeling tussen PIM en datapool.
 4. Lage kosten voor data-onderhoud
 5. Hoog kennis- en ervaringsniveau van de TASPAC-organisatie
 6. Gebruik maken van innovaties in functionaliteiten en gebruiksinteractie.
 7. Uitbreidbaar met additionele datasuites voor Design, certificaat en materiaalbeheer.
 8. Additionele add-on technologie voor werkboeken en data-entry B2B orders
 9. Maatwerk mogelijkheden
 10. Nederlandse technologie, hosting en support.