Begrippen

PIM is een generieke benaming voor Product Informatie Management. Het is software die bedrijven ondersteunt bij het centraliseren, beheren en verrijken van alle technische en commerciële data. In feite is het een toevoeging van een productdatabase met metadata op de DAM Module van TASPAC.

Het doel van een PIM Software is om medewerkers, klanten en partners op een adequate, foutvrije en consistente wijze van productinformatie te voorzien.

Matchen is het samenvoegen van (digital asset) bestanden aan de productinformatie in de database. In TASPAC doen we dit op basis van track and drop. De bestanden worden dan tijdelijk opgeslagen op de server. Indien in de bestandsnaam het artikelnummer is opgenomen, kunnen we dit automatisch matchen met artikelnummer vanuit de product database. Voor het matchen van marketingmateriaal en lifestyle visuals gelden andere matching rules (administrator).

Om de kwaliteit van de data te waarborgen kunnen binnen TASPAC ‘Business Rules’ worden geschreven. Deze ‘Business Rules’ geven van de juiste indeling van entiteiten, attributen, relaties en beperkingen. Bijvoorbeeld:

Als de waarde van X = Y dan Z

Voorbeelden:

  • Mag informatie met waarde x wel of niet doorgelinkt worden naar de web-shop?
  • Incorrect of incomplete data dient te worden gecorrigeerd door afdeling Y.
  • Mag een product vrijgegeven worden voor inkoop als het vinkje van manager Y ontbreekt.

Bronnen van business rules zijn managers, beleidsmakers, afdelingshoofden, schriftelijke documentatie, procedures, normen of gebruiksaanwijzingen.

Het schrijven van Business Rules is een continu proces. Zo kan bijvoorbeeld de afdeling inkoop een geheel eigen sets ‘Business Rules’ laten schrijven in TASPAC dan de afdeling E-commerce.

Validatie van data is het proces om ervoor te zorgen dat datavelden voorzien worden van schone, correcte en nuttige gegevens. Dit geschiedt op basis van “validatie regels” “validatie beperkingen” of ”routine checks”. De validatieregels binnen TASPAC worden uitgevoerd door het programmeren van expliciete validatie logica.

De datastructuur binnen TASPAC is mede gebaseerd op domeinen. Een domein bestaat uit een verzameling van samenhangende data. Bijvoorbeeld de domeinen van:

  • E-commerce
  • Kleuren
  • Gender
  • Iconen

De waarde van een domein kan in TASPAC vertaald worden (admin).

Bijvoorbeeld:
Binnen het domein e-commerce wordt de waarde:
618 = Bikini Mix & Match

Binnen het domein kleur wordt de waarde:
290 = true black

Met een parent–child structuur binnen TASPAC kunnen we de onderlinge relatie aangeven tussen de verschillende productgroepen. Het doel is om producten binnen bepaalde selecties te kunnen tonen.

Voorbeeld: Binnen het domein e-commerce geeft de waarde 6181 de volgende parent-child structuur aan

API staat voor Application Programming Interface. Een API is een set aan definities waarmee databases en functionaliteiten  van applicaties onderling kunnen communiceren. De gebruikte code geeft elkaar automatisch toegang tot informatie en/of functionaliteiten, zonder dat ontwikkelaars hoeven te weten hoe het andere programma exact werkt. Via een API kun je bijvoorbeeld teksten, foto’s en video real time binnenhalen en/of versturen.